Sybren Polet draagt twee gedichten voor

NOS Nieuws Binnenland

Sybren Polet behoorde tot de Vijftigers. Een literaire beweging die zich verzette tegen de kunstopvattingen van hun voorgangers.