Doordat er steeds meer koeien komen, vreest de Vogelbescherming dat het aantal weidenvogels sneller gaat dalen.