Thuisonderwijs in opmars

Het aantal kinderen dat niet naar school gaat vanwege levensovertuiging is gestegen met ruim 20 procent. Ouders kunnen vrij eenvoudig een vrijstelling aanvragen. Volgens leerplichtambtenaren is dit een zorgelijke ontwikkeling.