Oudere docenten gaan met pensioen, terwijl de lerarenopleidingen veel te weinig nieuwe leraren afleveren.