Meer dan de helft van de 65-plussers in de stad zegt dat ze eenzaam zijn. Daar gaat Rotterdam wat aan doen. Inwoners boven de 75 krijgen elk jaar een bezoekje van de gemeente.