Er wordt de komende jaren waarschijnlijk flink geïnvesteerd in bedrijven die suikerbieten kunnen omzetten naar plastic.