Impressie Roomburgerpark gemeente Leiden

Het vierde hockeyveld van Hockeyclub Roomburg blijft de gemoederen in Leiden flink bezighouden. In een brief zijn de Vrienden van het Roomburgerpark kritisch op het nieuwe voorstel van wethouder Paul Dirkse (D66). 'Het college negeert de duidelijke uitslag van het referendum en wil over zijn graf heen regeren.'

De inwoners van Leiden mochten tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in maart ook stemmen voor een extra hockeyveld in het Roomburgerpark. Een ruime meerderheid was hier echter tegen, waardoor de Leidse club het met drie velden leek te moeten blijven doen.

Maar wethouder Dirkse heeft inmiddels een alternatief plan opgesteld en deze naar de gemeenteraad gestuurd. De hockeyclub krijgt nog steeds het gewenste vierde veld, maar door de gelijknamige tennisclub uit het park te verhuizen naar het veld van korfbalvereniging Sporting Trigon zou de impact op het park beperkt blijven, zo is de uitleg van de wethouder.

Plan zaait onrust in de wijk

De belangenvereniging van de wijk is het hier niet mee eens. 'Het college komt met een nieuw plan voor een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark. Een plan dat in de wijk onrust zaait, wederom slecht is voor de biodiversiteit en disproportioneel veel geld kost', zo schrijven zij in een zes pagina's tellende brief, waar mediapartner Sleutelstad uit citeert.

Een kaartje van de gemeente Leiden uit 2014 laat zien hoe het park eruit moet gaan zien | Afbeelding: Sleutelstad

De Vrienden van het Roomburgerpark willen dat de gemeenteraad stelling neemt tegen de nieuwe plannen. Ook zouden zij graag zien dat het park een beschermde status krijgt, zodat er ook in de toekomst niet meer over de plannen gesproken kan worden.

Verlies aan groen wordt gecompenseerd

Voorzitter Bert Stemerdink van de Vrienden van het Roomburgerpark vindt dat het college in de brief aan de raad ten onrechte stelt dat de impact van dit nieuwe plan op het park beperkt is. 'Er zouden enkele bomen verplaatst moeten worden en het verlies aan groen kan goed worden gecompenseerd', schrijft het college, maar volgens een telling van de Vrienden van het Roomburgerpark betreft dit een strook waarin 71 bomen staan. Ook een groot aantal heesters moet verdwijnen uit een houtwal die 65 jaar geleden is aangeplant.

Volgens de parkvrienden gelden bij dit plan dezelfde bezwaren als bij het eerdere voorstel dat bij het referendum in maart van dit jaar door twee derde van de Leidenaren werd verworpen. Stemerdink: 'Er zijn er duidelijke voortekenen dat de kosten van het voorstel hoog zullen worden, omdat zowel de tennisclub als de korfbalclub moeten verhuizen voor de uitbreiding van de hockeyclub. Ook moeten er nu zelfs meer bomen gekapt worden als bij het vorige plan, waar de voorgenomen kap van 67 bomen voor veel Leidenaren aanleiding was om tegen te stemmen.'

Speeltuin blijft ongemoeid

Maar volgens een eerdere toelichting van sportwethouder Dirkse hoeft er per saldo geen groen verloren te gaan. Deze bomen worden herplaatst of gecompenseerd. Een ander pijnpunt bij het vorige plan dat uitliep op een referendum was het verplaatsen van de speeltuin. Die blijft in dit plan ongemoeid.

De Vrienden van het Roomburgerpark hopen dat de raad het plan niet zal bespreken en dat partijen er een verkiezingsthema van zullen maken.