Zonnepanelen op daken van de nieuwbouw in de Zwolse wijk Diezerpoort Mark Bakker

In Park de Wezenlanden in Zwolle begint vanmiddag een stakingsactie van studenten en scholieren die is gericht tegen de gemeente Zwolle. Ze willen duidelijk maken dat de stad zich moet houden aan eerder gemaakte afspraken over CO2-uitstoot.

Lokale acties

Overal in de wereld zijn vandaag dergelijke acties die zich richten op lokale en regionale overheden. Dat gebeurt onder de naam 'Fridays For Future'. Het was de bedoeling om er één grote wereldwijde actie van de maken. Vanwege de corona-uitbraak lukt dat niet. Daarom organiseerden lokale afdelingen acties waarmee ze hun zorgen over het veranderde klimaat willen uiten. In onze provincie worden er acties in Enschede en Zwolle gehouden.

Afspraken nakomen

De Zwolse actie begint om 13:00 uur in Park de Wezenlanden. Vanuit daar lopen de actievoerders richting het stadhuis. Met spandoeken en borden willen ze het stadsbestuur erop wijzen dat ze afspraken op het gebied van de energietransitie nakomen. Over vijf jaar zal een kwart van alle energie die er in de stad wordt gebruikt duurzaam moeten zijn opgewekt. Ook wordt er gedemonstreerd tegen de komst van een grote biomassacentrale.

Corona-maatregelen

Fridays For Future afdeling Zwolle heeft een vergunning om te demonstreren. Daarbij moeten wel de coronamaatregelen in acht worden genomen. De initiatiefnemers roepen daarom op om tijdens de staking niet te schreeuwen en leuzen te gaan roepen. In plaats daarvan worden deelnemers verzocht om een trommel of tamboerijn mee te nemen. Voor wie dat wil heeft de organisatie mondkapjes beschikbaar.

Niet naar school

De actie is een staking die is gericht op studenten en scholieren. De initiatiefnemers vragen aan hen om het school- en studiewerk voor één dag neer te leggen en de lessen niet te volgen. Sommige scholen zouden daarvoor ook vrij geven.

Zwols beleid

Het stadsbestuur van Zwolle is niet van plan zich te laten zien tijdens de staking. Wethouder Schuttenbeld onderschrijft het belang om aandacht te blijven vragen voor de energietransitie. Grote zorgen dat Zwolle doelstellingen niet zal halen zijn er niet. Er is in de stad al heel wat behaald. Wat de biomassacentrale betreft wacht Zwolle af welk standpunt het Rijk in gaat nemen. Als het Rijk biomassa niet meer als transitiebron ziet gaat Zwolle het beleid waar nodig aanpassen.