Dit is een nieuwsbericht van
RTV Oost

Helft paasvuren in Dinkelland en Tubbergen kan doorgaan ondanks stikstofverbod

Vier van de acht paasvuren in Tubbergen en Dinkelland kunnen komend voorjaar gewoon worden ontstoken, ondanks een dreigend verbod vanwege de stikstofregels. Uit onderzoek is gebleken dat de helft van de paasvuren bij Natura-2000 gebieden onder de norm voor stikstofuitstoot valt. Voor de andere helft is er wel sprake van negatieve effecten. Beide gemeenten gaan met de organisatoren overleggen of deze paasvuren kunnen worden verplaatst of kleiner kunnen.

Provincie Overijssel wil dat voor paasvuren wordt berekend of de stikstofuitstoot effect heeft op omliggende natuurgebieden. De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben zogenaamde Aerius-berekeningen laten uitvoeren voor acht paasvuren die in de gevarenzone staan. Op basis van deze berekeningen blijkt dat vier van de acht paasvuren gewoon door kunnen gaan. De andere vier, twee in Dinkelland en twee in Tubbergen, zijn wel van invloed op Natura 2000-gebieden.

Als je het paasvuur halveert, hou je een kampvuurtje over

Jos Harmelink, organisator paasvuur Vasse

Traditie weg

Een van de paasvuren met invloed op Natura 2000-gebieden is in Vasse. Organisator Jos Harmelink ziet het doorgaan somber in. "Het verplaatsen van het paasvuur heeft geen zin. Alles in Vasse is Natura 2000-gebied. Een andere optie zou zijn het paasvuur verkleinen. Ons paasvuur is 32 kuub. Dat is niet heel groot. Als je het halveert, hou je een kampvuurtje over. Dan is de traditie weg", zegt Harmelink, die van plan is om in gesprek te gaan met de gemeente over het doorgaan van het paasvuur.

Rood en groen gebied

De provincie Overijssel is bevoegd gezag als het gaat om handhaving op activiteiten met stikstofuitstoot, zoals paasvuren. De organisatoren hebben een brief ontvangen van de provincie met een tabel waarin is af te lezen of het paasvuur effect heeft op het gebied. Rode gebieden hebben een Aerius-berekening nodig en de groen gebieden zijn akkoord voor paasvuren. De stikstofdepositie wordt berekend op basis van volumes snoeihout en afstanden tot dichtbij gelegen Natura 2000-gebieden.

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben berekeningen laten uitvoeren voor paasvuren die in het rode gebied staan. “Wij vinden het van belang om de organisatoren te helpen, aangezien wij veel waarde hechten aan paasvuren die als cultuurhistorisch erfgoed diepgeworteld zijn in onze samenleving", vertelt burgemeester John Joosten van Dinkelland. “Het laten uitvoeren van berekeningen is dan het minste wat we kunnen doen.”

In de knel

De berekeningen wijzen uit dat vier van de acht paasvuren in categorie Rood toch door kunnen gaan. Bij de andere vier die in de knel komen, kunnen aanpassingen het mogelijk maken dat die in kleine omvang of op andere locatie toch kunnen branden. “Wij gaan daarover in overleg met de initiatiefnemers,” laat burgemeester Jon Hermans van gemeente Tubbergen weten. De organisatoren hebben bericht hierover ontvangen van de gemeenten.

Deel artikel: