RTV Oost\Chantal Everaardt
Dit is een nieuwsbericht van
RTV Oost

Boer Gerjan gelooft in stikstofkraker: "Tot wel 80 procent minder uitstoot"

"Dit is een vrij nieuwe techniek waar ik in geloof. Volgens onze eigen metingen stoten we zo'n 80 procent minder stikstof uit." Gerjan Roetert uit Wesepe is een melkveehouder die zoekt naar oplossingen om minder stikstof uit te stoten. Zo gebruikt hij zijn dikke koeienpoep voor de bedding van de ligboxen van zijn koeien, heeft hij weidegang en kijkt hij kritisch naar wat hij zijn koeien voert. Sinds kort is zijn stal aangesloten op een stikstofkraker, een systeem dat de ammoniak uit de mest haalt.

De melkveehouderij is al jaren bezig om de stikstofuitstoot, de ammoniakuitstoot in dit geval, terug te dringen. Dat kan uiteraard door minder vee te houden, maar als je een bestaand bedrijf hebt met de daarbij behorende financiering is minder vee - en dus minder inkomsten - niet zomaar haalbaar. Technische innovaties zijn een manier om te proberen het dierenwelzijn te verbeteren en de stikstofuitstoot te verminderen.

Kringloop

Een grote groene container staat naast de stal van Roetert. Het is de stikstofkraker van JOZ, de Gazoo. Hierin wordt de ammoniak uit de dunne fractie gehaald, zeg maar de dunnere mest van de koeien vermengd met urine. Via een systeem op zijn bestaande stal wordt de dunne mest afgevoerd, gefilterd en onder meer hergebruikt als kunstmest voor op zijn land.

"Eigenlijk ben ik nog meer aan kringlooplandbouw gaan doen. Ik hergebruik de mest efficiënt, behoud de organische stoffen voor mijn bodem, stoot minder methaan en stikstof uit en bespaar ook nog eens aardgas, doordat ik geen kunstmest van buitenaf aanvoer." lacht Gerjan trots. Voor de productie van kunstmest is namelijk veel aardgas nodig.

De dikke mest op zijn bedrijf wordt gedroogd en ingestrooid als bedding voor zijn ligboxen. "Dit zachte spul is wat er overblijft als je de mest droogt en perst, een mooi product wat we tot 20 centimeter dik opstrooien. Nee, het stinkt niet, het is vooral heel comfortabel voor de koeien."

RTV Oost\Chantal Everaardt
Lixbos met koemest-bedding voor dierenwelzijn

Innovatie

Dat technische innovaties in de veehouderij onder een vergrootglas liggen beseft Roetert ook. Maar hij wil wel graag benadrukken dat de tijd en de techniek niet stil staan. "Met auto's die vervuilen of de industrie zeggen we ook niet: halveren. Die krijgen ook de kans om te werken met nieuwe ontwikkelingen."

"Dat sommige innovaties verbetering nodig hebben kan zeker, maar kijk naar dit systeem. Ik geloof echt dat je hiermee ammoniak en dus stikstofuitstoot vermindert. Het moet nog juridisch geborgd worden, daar heb je tijd voor nodig. Maar zonder innovaties kan de wereld niet, de landbouw is juist heel vooruitstrevend."

Met de stikstofkraker minder ammoniak uitstoot

Dat er naast technische innovaties ook nog andere aanpassingen nodig zijn om stikstof te verminderen beaamt Roetert, maar hij denkt wel dat dit systeem en andere systemen kunnen helpen om met minder milieudruk te boeren. "Ik ben eigenlijk de eerste boer met dit systeem. Ik kreeg er ook subsidie voor want de investering is enorm. Omdat het nieuw is, was het financieel een groot risico voor mij. De provincie Overijssel heeft mij gesteund. Zo'n systeem is in aanschaf prijzig en kost onderhoud, maar ik geloof hier voor 200 procent in."

'Delen van kennis'

Kees de Koning, manager innovatie van onderzoeksboerderij Dairy Campus in Leeuwarden (onderdeel van Wageningen Universiteit) beaamt het belang van technische innovaties.

"Onderzoek en innovatie is belangrijk. In de industrie worden technische ontwikkelingen ook ingezet en verbeterd. Ik noem dan vaak het voorbeeld van de auto-industrie. Techniek is niet zaligmakend, maar in combinatie met aanpassingen in het management op een boerenbedrijf kan het bijdragen aan het verminderen van de stikstofuitstoot en het verbeteren van dierenwelzijn."

"Ik zeg wel eens gekscherend dat we op de Dairy Campus eerst de data van onze koeien verzamelen en daarna pas hun melk. Kennis opdoen en delen, innoveren en verbeteren, we doen het hier. Van voeraanpassingen, huisvesting, precisielandbouw tot het inzetten van een koe-toilet; zonder onderzoek kan je ook geen kennis delen en verbeteringen aanbrengen."

Deel artikel: