RTV Oost
Dit is een nieuwsbericht van
RTV Oost

Nieuw onderzoek: natuur gevoeliger voor stikstof dan gedacht

De stikstofdoelen In Nederland moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Mogelijk moeten de regels verder worden aangescherpt, omdat een deel van de natuur meer last heeft van stikstof dan tot nu toe gedacht. Er liggen nieuwe wetenschappelijke bevindingen die direct van invloed kunnen zijn op het beleid, bevestigt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deskundigen zeggen tegen de NOS dat het rapport waarschijnlijk betekent dat de regels waarschijnlijk strenger moeten.

De wetenschappers hebben gekeken hoe natuur beïnvloed wordt door de uitstoot van stikstof. Bepaalde soorten natuur blijken gevoeliger voor stikstof dan gedacht. De bevindingen worden gebruikt om vast te stellen hoeveel stikstof uitgestoten kan worden zonder te grote schade aan beschermde natuur. Volgens berekeningen van de NOS zal daardoor in een deel van Nederland vermoedelijk minder stikstof uitgestoten kunnen worden dan onder het beleid waar het kabinet nu aan werkt.

Meer onderzoek

Het internationale onderzoek waar de NOS over schrijft is een concept-rapport, waarvan de definitieve versie later deze maand verschijnt. Daarna laat het ministerie onderzoekers bestuderen welke gevolgen het heeft voor Nederland. Dat zal "zo snel mogelijk" gebeuren, zegt het ministerie, maar het duurt nog enige maanden voor er duidelijkheid is.

"Het onderstreept wel dat het belangrijk is om snel de overbelasting aan te pakken, onze natuur staat er slecht voor", laat een woordvoerder van het ministerie weten. Het kabinetsbeleid is gebaseerd op "de best beschikbare wetenschappelijke inzichten, die eens in de zoveel tijd geactualiseerd kunnen worden - dat is inherent aan wetenschap". Het onderzoek wordt iedere tien jaar uitgevoerd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt samen met andere instanties vast hoeveel stikstof neerdaalt in natuurgebieden en waar deze stikstof vandaan komt. Als uiteindelijk blijkt dat de regels strenger moeten omdat planten kwetsbaarder zijn dan gedacht, heeft dat verder geen invloed op de berekeningen, vertelt een RIVM-woordvoerder. "Het zou wel kunnen dat de maximale stikstofdepositie dan eerder overschreden wordt."

Kritiek van Agractie

Voorman Bart Kemp van de boerenactieclub Agractie spreekt van "een zeer doorzichtige poging van ambtenaren en wetenschap om toch vooral de veehouderij in te krimpen en de plannen door te zetten."

"Maar dat bepalen ambtenaren niet, maar de politiek. Vorige week was er nog het bericht dat veel Europese landen geen enkele rapportage met betrekking tot stikstof doen", aldus Kemp. "Alleen de factor stikstof zegt niets over de staat van de natuur en biodiversiteit", stelt hij.

Deel artikel: