ANP / Jeroen Jumelet
Dit is een nieuwsbericht van
RTV Oost

Provinciebestuurders dringen bij Remkes aan op eenduidig en duidelijk stikstofbeleid

Provinciebestuurders willen dat het kabinet snel duidelijkheid verschaft over de stikstofdoelen en daar vooral ook met één mond over spreekt. Tijdens een overleg in Arnhem hebben ze dat duidelijk gemaakt aan premier Mark Rutte en drie betrokken ministers. "Geen van de provinciebestuurders maakte van zijn hart een moordkuil", zei bemiddelaar Johan Remkes na afloop.

Het zijn de provincies die de concrete plannen moeten maken om de stikstofdoelen van het kabinet te realiseren. Ze willen graag aan de slag, zei de Noord-Hollandse gedeputeerde Edward Stigter mede namens zijn collega's, maar het Rijk moet helderheid geven over de doelen en de criteria,

"Dat er nog discussie is over hoe hoog het doel is en wanneer het bereikt moet worden, dat helpt niet", reageerde hij op de uitspraken van CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Die vindt dat het kabinetsdoel, een halvering van de stikstuitstoot in 2030, "niet heilig" is. "Als het kabinet verschillende signalen afgeeft, hebben wij daar direct last van", aldus Stigter. "Kom met heldere doelen en laat het ons op gebiedsniveau uitvoeren."

Remkes zei in zijn samenvatting van het gesprek achter gesloten deuren ook dat er wat de provincies betreft meer duidelijkheid moet worden gegeven. "Op het boerenerf leeft een groot aantal vragen", merkte de bemiddelaar op. Enkele provincies, Friesland en Drenthe voorop, zouden graag meer tijd krijgen. "Mijn vraag was wel: als het parlement 2030 in de wet opneemt, kan het toch niet zo zijn dat de vrije republiek zus of zo daar eigen opvattingen over heeft?", zei Remkes daarover.

Volgens Remkes was de teneur van het gesprek dat "snelheid en een snel begin belangrijker zijn dan het eindtijdstip". Provincies gaven verder aan het jammer te vinden dat de uitstootdoelen voor andere sectoren dan de landbouw, zoals mobiliteit en industrie, "niet gelijktijdig zijn geformuleerd". Hij noemde dat een "herkenbaar punt".

"Niet iedereen voelt zich gehouden aan letterlijk het regeerakkoord", zei Rutte over de stikstofdoelen. "Dat is voor ons natuurlijk wel richtinggevend." Het jaartal 2030 was volgens hem "geen groot punt van discussie". Volgens hem is het halen van de deadline van volgend jaar "een veel groter punt" voor de provincies. Die hebben tot 1 juli 2023 de tijd om plannen uit te erken. In de tussentijd, op 15 maart 2023, worden verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten. Ook dat maakt het "ingewikkeld", erkenden diverse provinciebestuurders.

Deel artikel: