RTV Oost
Dit is een nieuwsbericht van
RTV Oost

Gesprek burgemeester met boeren: omgekeerde vlaggen Dalfsen hoeven toch niet weg

Burgemeester Van Lente van Dalfsen en een aantal boeren hebben afgesproken dat de omgekeerde Nederlandse vlaggen in de gemeente voorlopig blijven hangen. Vanochtend was er een gesprek tussen de burgemeester en een aantal betrokkenen bij de vlaggenactie. Eerder deze week zei de gemeente nog dat vlaggen die aan lantaarnpalen, verkeerslichten of gebouwen van de gemeente hangen zouden worden weggehaald.

Nu is afgesproken dat vlaggen mogen blijven hangen op de plekken waar de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt. In overleg met de wegbeheerder wordt de komende dagen bekeken welke vlaggen vanwege de verkeersveiligheid moeten worden verplaatst.

De afgelopen tijd zijn door de hele provincie omgekeerde vlaggen opgehangen aan lantaarnpalen, stoplichten en viaducten. De vlaggen zijn protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, maar er is naast sympathie ook veel kritiek op de vlaggenactie.

"Het is niet toegestaan volgens de Algemene Plaatselijke Verordening", zei de gemeente Dalfsen eerder deze week nog. "Ook veroorzaken deze spandoeken en vlaggen verkeersonveilige situaties."

Vanochtend was er dus een gesprek, waarbij de betrokkenen de vlaggenactie hebben toegelicht. "De agrarische sector wil hiermee de hoge nood en de onvrede met het overheidsbeleid duidelijk maken. De gemeente Dalfsen geeft ruimte voor het uiten van deze mening." De uitkomst is dus dat de vlaggen voorlopig blijven hangen. Wanneer de actie voorbij is, worden de vlaggen door de betrokkenen weer weggehaald.

Vlaggen weg in Ommen

In buurgemeente Ommen zijn inmiddels een aantal omgekeerde vlaggen die bij openbare gebouwen waren opgehangen wel weggehaald. Bij het gemeentehuis en Het Doek waren deze vlaggen opgehangen. Ommen heeft besloten dat andere omgekeerde vlaggen binnen de bebouwde kom voorlopig kunnen blijven hangen. Wel doet de gemeente Ommen een oproep aan de verantwoordelijken van deze actie om de vlaggen in de stad Ommen uiterlijk 21 juli te verwijderen. De vlaggen die na die datum nog hangen worden door de gemeente weggehaald. Vlaggen buiten de bebouwde kom kunnen voorlopig blijven hangen.

Deel artikel: