Dit is een nieuwsbericht van
RTV Oost

Lege schappen in de supermarkt? Agractie onderzoekt bereidheid leveringsstop boeren

"Ben je bereid om één of meerdere dagen geen producten te leveren, zodat de uitwerking van het voorgestelde stikstofbeleid zichtbaar wordt voor het halsstarrige kabinet en burger?" Met die vraag onderzoekt actiegroep Agractie de bereidheid onder boeren om het werk neer te leggen, als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Met de plannen heeft minister Van der Wal een groot deel van de landbouw als ongewenst bestempeld, is de overtuiging van de boeren. "Minister van der Wal heeft de landbouw met de publicatie van de kleurenkaart van Nederland een laatste dolkstoot in de rug gegeven. Het is nu overduidelijk dat het stikstofdossier een natuurdoel dient, maar wordt misbruikt om een transitie van onze landbouw af te dwingen."

Cruciaal

Daarnaast communiceren de media dat dat de voedselzekerheid bij forse krimp van de landbouw niet in het geding is, zegt Agractie. "Het merendeel van de productie zou voor export bedoeld zijn. Daarbij wordt niet vermeld dat exportcijfers flink worden beïnvloed door de doorlevering van producten uit andere landen naar andere landen via onze havens."

"Wij zijn van mening dat de landbouw in Nederland cruciaal is voor de beschikbaarheid van voldoende en veilig voedsel voor alle inwoners. Er is maar één manier om aan te tonen dat de Nederlandse landbouw er wel degelijk toe doet: een tijdelijke leveringsstop van onze producten! Lege schappen zijn geen leuk signaal naar onze consument. Helaas is dit het enige middel om beleidsmakers, media en burgers enige realiteitszin mee te geven."

Poll

De boeren wordt gevraagd een poll in te vullen, die door Agractie gebruikt gaat worden om verdere acties te plannen.

Deel artikel: