RTV Oost / Chantal Everaadt
Dit is een nieuwsbericht van
RTV Oost

‘En de boeren dan?’: Tweede Kamer stemt over moties die meer duidelijkheid moeten geven

In de Tweede Kamer komen vandaag de moties in stemming die Kamerleden hebben ingediend tijdens het stikstofdebat vorige week. De hoop van boeren is dat moties worden aangenomen zodat de plannen, die in de ogen van de agrarische sector 'onhaalbaar, onjuist en te ingrijpend' zijn, nog worden gewijzigd. Al is al duidelijk dat de coalitiepartners die getekend hebben voor het coalitieakkoord vasthouden aan de doelen om de natuur te verbeteren.

Verschillende boeren gaan actie voeren rond het Binnenhof, volgens Farmers Defence Force komen er boeren en burgers. "We gaan het halveren van de veestapel een gezicht geven. Er is niks gedaan met de grote opkomst en steun van de positieve actiedag in Stroe. Wij laten ons niet uit het landschap vegen, er is een grens overschreden." Inmiddels is het leger gezien in de binnenstad van Den Haag, dit heeft te maken met het aangekondigde protest.

Omtzigt

Boeren in de grensstreek bij Lattrop hebben naar aanleiding van de motie die Pieter Omtzigt uit Enschede heeft ingediend alle Kamerleden aangeschreven om vooral in te stemmen met die motie. Daarin staat dat de ministers naar de boeren in de grensstreek moeten gaan om te luisteren en te praten, omdat bijvoorbeeld in het Natura2000-gebied Lattrop/Breklenkamp de helft van de stikstof uit Duitsland komt. Omtzigt wil dat er wordt gekeken naar de rare situatie die ontstaat langs de grens en dat er actie wordt ondernomen om die verschillen te verkleinen.

Pieter Omtzigt stelde meer vragen over de gang van zaken rondom de stikstofplannen van het kabinet. Verschillende boeren zijn blij met de steun van Omtzigt. Het onafhankelijke Kamerlid wordt gezien als de man die samen met zijn collega Renske Leijten van de SP het toeslagenschandaal boven tafel heeft gekregen.

'Stel stemmingen uit'

Plattelandsorganisatie Stimuland roept op tot uitstel van de stemmingen die vandaag rond de middag zijn gepland. Volgens de organisatie is er nergens perspectief voor de boeren te bespeuren. Daarom lopen de emoties zo hoog op. Boeren weten niet waar ze aan toe zijn. Directeur Ingrid Jansen van Stimuland: “Onder de boeren is een enorme paniek ontstaan omdat niet duidelijk is wat de impact van de stikstofplannen is voor hun bedrijven. Minister Staghouwer moet boeren en plattelandsbewoners perspectief bieden tegenover de ingrijpende stikstofmaatregelen. Zolang dit perspectief er niet is, is het onverantwoord om de stikstofplannen vast te stellen.”

Ook wil Stimuland dat er meer wordt gekeken en geluisterd naar de boeren zelf. Die missen volgens Jansen elke stem in het debat. "Het is belangrijk om oog te hebben voor de individuele bewoners en agrarische ondernemers in de gebieden zelf. Dat zij worden aangesproken, en worden uitgenodigd en verleid om mee te doen. De positie van individuele boeren die geraakt worden moet eerst geborgd zijn in deze gebiedsprocessen, voordat de stikstofplannen doorgezet kunnen worden."

Deel artikel: