Dit is een nieuwsbericht van
RTV Oost

Lelystad Airport dreigt minister met rechtszaak over stikstofvergunning

Lelystad Airport dreigt de minister van Natuur en Stikstof met een rechtszaak als ze niet op haar besluit terugkomt. Volgens minister Van der Wal heeft het vliegveld zich bij de vergunningaanvraag gebaseerd op onjuiste stikstofberekeningen. Daarom krijgt het vliegveld geen vergunning. Lelystad Airport is het daar niet mee eens en 'dreigt daardoor schade te lijden'.

Als de minister niet op haar beslissing terugkomt, start het bestuur van het vliegveld een rechtszaak. Dat blijkt uit een brief van de luchthaven aan de minister, zo meldt EenVandaag. De redactie van dat tv-programma heeft de brief ook in bezit.

Onjuiste berekeningen

Minister Christianne van der Wal liet Lelystad Airport drie maanden geleden weten dat het vliegveld zich bij zijn vergunningaanvraag had gebaseerd op onjuiste stikstofberekeningen. De minister wees de aanvraag daarop af. Deskundigen van onder meer het RIVM onderzochten in opdracht van het kabinet de stikstofrekensommen en concludeerden dat de berekeningen inderdaad niet op de juiste wijze waren uitgevoerd. Was dat wel gebeurd, dan was de stikstofneerslag boven de grens uitgekomen waarbij een vergunning moest worden aangevraagd.

Geen vergunning nodig?

Actiegroepen tegen de opening van Lelystad Airport claimen al langer dat de stikstofberekeningen van het vliegveld niet kloppen. Leon Adegeest, voorzitter van HoogOverijssel, toonde aan dat door de luchthaven was gerekend met een veel te hoge temperatuur van de uitstoot van vliegtuigen.

Het resultaat van de verkeerde berekeningen is dat de hoeveelheid stikstof die in de natuur terechtkomt op papier kleiner is dan in werkelijkheid. Dat zou gunstig zijn voor Lelystad Airport. De berekende stikstofneerslag werd hierdoor zo laag dat er geen vergunning hoefde te worden aangevraagd. Slechts een melding was genoeg.

Stikstof uitstoot van vliegtuigen verspreid zich over groter gebied dan Lelystad Airport zelf berekende

Schade

Lelystad Airport neemt geen genoegen met het besluit en vraagt de minister van Natuur en Stikstof om erop terug te komen. Sterker, 'zo nodig sommeert' het vliegveldbestuur minister Van der Wal om haar besluit te heroverwegen. Het vliegveld vindt dat de minister de stikstofberekeningen ten onrechte heeft afgekeurd.

"Als u zou vasthouden aan deze onjuiste beoordeling, handelt u in strijd met de Wet natuurbescherming en onrechtmatig jegens Lelystad Airport", staat in de brief. "Lelystad Airport dreigt daardoor schade te lijden." Als de minister niet op haar besluit terugkomt, zegt de luchthaven andere 'rechtsmaatregelen' te overwegen.

'Recht op legalisatie'

Ondanks de fouten in de berekening hoopte Lelystad Airport, net als circa 3.600 andere ondernemingen die onder het oude stikstofbeleid een zogeheten PAS-melding deden, alsnog een natuurvergunning te kunnen krijgen.

De luchthaven stelt in de brief aan de minister 'recht te hebben op legalisatie'. Volgens Lelystad Airport voldeden de stikstofberekeningen aan 'alle toen geldende rekenmodellen en voorschriften'. De latere correcties zijn gedaan als gevolg van nieuwe inzichten, en kunnen niet aan het vliegveld worden verweten, aldus Lelystad Airport.

Minister Van der Wal heeft nog niet gereageerd.

Deel artikel: