Dit is een nieuwsbericht van
RTV Oost

Roep om sluiting injectieputten voor afvalwater laait opnieuw op

De stichting Stop Afvalwater Twente eist direct en volledige controle op de andere injectieputten van afvalwater uit de oliewinning. Dat de NAM injectieput ROW2 permanent sluit omdat er een breuk in de buis zit, verbaast voorzitter Freddy Mensink niet. "Die put is geslagen in 1955 en de buis is van koolstof staal. Dat is op die diepte, met die druk en die hitte wel een keer aan vervanging toe. Voor de andere putten geldt precies hetzelfde."

Je zou denken dat de stichting Stop Afvalwater Twente verheugd is over de permanente sluiting van één van de injectieputten voor afvalwater in Rossum en omgeving. Dat zijn ze enerzijds ook wel maar "eigenlijk is het een schande wat er gebeurt. Dat er een scheur in de put zit, dat is een zeer kwalijke zaak voor het milieu en daar bovenop; het is precies waarvoor altijd is gewaarschuwd door onze experts."

Voorzitter Freddy Mensink van Stop Afvalwater Twente weet niet of hij moet lachen of huilen. "Al die tijd hebben wij op de risico's gewezen, maar we werden voor gek verklaard. Nu blijkt dat onze theorie helemaal niet zo raar is want de put wordt nu zelfs permanent gesloten."

Miljoenen liters water

Put ROW2 aan de Tramweg in Rossum wordt gebruikt voor de injectie van afvalwater uit de oliewinning in Drenthe. Het gaat om enorme hoeveelheden water dat vervuild is met oliën en chemicaliën. Dat water wordt in een oud gasveld gepompt dat tussen 1956 en 2004 is leeg gehaald. Dat gasveld ligt onder een aantal zoutlagen op een diepte van zo'n 1100 meter.

De stichting Stop Afvalwater Twente wijst al sinds haar oprichting op de enorme risico's van injectie van water door zoutlagen. Als de buis waardoor dat afvalwater stroomt lek raakt in een zoutlaag, dan wordt dat zout opgelost en verdwijnt de stabiliteit in de bodem.

Deel van de injectielocatie voor olie-afvalwater aan de Tramweg in Rossum

Olie op het vuur

Dat de NAM eerder deze week bekend heeft moeten maken dat de put voorgoed wordt ontmanteld en gesloten, is olie op het vuur van de discussie over afvalwaterinjectie. Nu blijkt na al die jaren van injectie dat zowel de binnen- als de buitenbuis in ROW2 vervormd is.

Jarenlang hebben daar miljoenen kubieke meters afvalwater door gestroomd. Hoe lang en hoeveel van dat water zou er zijn weggelekt? "God mag het weten. En de NAM, die weet het waarschijnlijk ook wel. Die persberichten die ze nu naar buiten sturen, dat is papieren bedrog. Die letters kan iedereen typen, laat maar eens zien wat er echt aan de hand is."

Henk Steggink is resoluut en keihard als het gaat om het lozen van dat water. En Freddy Mensink vult hem aan: "De NAM, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het ministerie van Economische Zaken, dat is een drie-eenheid. De belangen van de bevolking van dit gebied worden daar echt niet meegewogen."

'Als de NAM de druk in de put controleert, waarom is die scheur dan niet eerder opgemerkt?'

Robert Jansen - GroenLinks Statenlid Overijssel

Staatstoezicht op de Mijnen

Het Staatstoezicht op de Mijnen plaatste gisteravond een bericht op haar website waarin gemeld wordt dat de NAM door SodM wordt gecontroleerd. "Volgens de NAM is de binnenbuis tijdens de injectiefase intact gebleven en is er geen sprake van lekkage van het injectiewater. SodM zal beoordelen of de NAM juist gehandeld heeft en de bevindingen van de NAM controleren."

Het SodM heeft de NAM opgedragen nader onderzoek te doen naar de oorzaak van de scheur en of deze bevindingen tot nieuwe inzichten leiden voor de andere injectieputten.

Afhankelijk van de NAM

RTV Oost heeft SodM gevraagd of zij er zeker van is dat de scheur geen schade heeft aangericht in de bodem onder Rossum. Woordvoerder Cynthia Heijne geeft aan dat SodM voor haar bevindingen afhankelijk is van de informatie die de NAM aanlevert. De enige instantie die kan vertellen wat er nu echt aan de hand is in Rossum, kan onze vraag pas beantwoorden als aanvullend onderzoek (van de NAM zelf) is afgerond.

Boortoren aan de Tramweg in Rossum

'Alle putten controleren'

GroenLinks Statenlid Robert Jansen heeft het bestuur van de provincie Overijssel schriftelijke vragen gesteld. Jansen wil onder meer dat er uitgebreid grondwateronderzoek gaat plaatsvinden in de directe omgeving van de NAM-put. GroenLinks vraagt aan de provincie om bij het SodM te pleiten voor het verwijderen van alle binnenbuizen in Dinkelland, om goed te kunnen vaststellen wat de kwaliteit is van de buitenbuizen. "Als deze buis gebroken is, dan kunnen anderen dat ook."

Robert Jansen: "Ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd naar iets anders. Want de NAM zegt altijd dat ze de druk tussen de binnenbuis en de buitenbuis monitoren, en zo kunnen zien of er een lekkage is. In dit geval in Rossum blijkt nu dat de buitenbuis dus is gescheurd. Via die scheur loopt de druk weg. Waarom is dat nooit eerder opgemerkt?"

Eerder al is gebleken dat de NAM haar monitoring niet goed voor elkaar heeft. Onder meer in 2015 in Holtheme, toen bleek dat de aanvoerleiding voor het afvalwater lek was geraakt. Het was de boer die er melding van moest doen, omdat de NAM het zelf niet had opgemerkt. De afvalwaterinjectie heeft toen lange tijd stilgelegen en de hersteloperatie heeft tientallen miljoenen gekost.

Deel artikel: