"Durf te veranderen!", dat is de boodschap van ecoloog Eddy Wymenga en boer Ysbrand Galama. Samen maakten ze het boekje 'Wetterlân, lân fan takomst', waarin ze het belang van biodiversiteit en meer ruimte voor water bepleiten.

Eddy Wymenga (l) en Ysbrand Galama Omrop Fryslân, René Koster

Want zo schrijven ze: "Ons land van wind, wad en water is in de loop van eeuwen veranderd in een weidelandschap waar boeren vooruit konden en waar het wemelde van bloemen en vogels. In omtrent een halve eeuw is dat omgeslagen in een productielandschap dat ver afstaat van de gemeenschap. Er is geen weg terug, maar wel een weg vooruit naar een landschap dat leeft, waar wat te beleven valt en waar boeren toekomst hebben."

Voor het radioprogramma Buro de Vries ging verslaggever René Koster met beide veldmannen het boezemland bij It Heidenskip in.

Wetterlân in Buro de Vries