Dit is een nieuwsbericht van
Omrop Fryslân

Woudagemaal ingeschakeld om Fries boezemwater af te voeren

Wetterskip Fryslân heeft het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer aangezet om water van de Friese boezem af te voeren. Er is afgelopen week veel regen gevallen en daardoor is er extra pompcapaciteit nodig.

Dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân zegt dat het besluit is genomen met het oog op de weersvoorspellingen: "Het land is verzadigd en we verwachten nog meer regen. Het blijft natuurlijk een inschatting hoeveel er valt, dus het kan ook meevallen. Maar het Woudagemaal wordt bijgezet om de pieken op te vangen. In principe blijft het gemaal tot woensdag onder stoom."

Er komt nog meer regen

De verwachting is dat er ook de komende dagen veel regen valt. Bovendien zal er een harde wind staan. De spuicapaciteit naar de Waddenzee is beperkt en dus moet het Woudagemaal aan,

Het Hooglandgemaal bij Stavoren en het Woudagemaal kunnen samen iedere dag ongeveer 14 miljoen kubieke meter water afvoeren. Naast deze twee gemalen staat ook de Heining bij Marrum volop te draaien.

Het streven is om de waterstand in de Friese boezem op 52 centimeter onder N.A.P. te houden. Begin deze week lag dit peil gemiddeld op 58 centimeter onder N.A.P. Dit kwam doordat het Wetterskip het peil preventief had verlaagd. Inmiddels ligt de waterstand op 50 centimeter onder N.A.P. Vooral in het noordoosten van de provincie kunnen hogere waterstanden voorkomen.

Deel artikel: