Regenbuiten van 100 millimeter op één dag - of 200 millimeter in twee dagen - betekent ook in Fryslân natte voeten. Dat zegt dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân.

Op de blauwe plekken op de kaart is wateroverlast te verwachten bij extreme regenbuien Omrop Fryslân

"Dat zijn hoeveelheden, daar kan geen waterschap tegenop. Ook Wetterskip Fryslân niet." Fryslân is natuurlijk anders dan Limburg - met meer meren en minder hoogteverschil - maar ook hier zijn veel dorpen en stadswijken waar water bij extreme regenval niet snel genoeg kan wegkomen.

In een speciale klimaatatlas voor Fryslân zijn al die kwetsbare locaties in kaart gebracht en het zijn er honderden.

Meer locaties nodig om water te bergen

Om ons beter voor te bereiden op zulk extreem weer is het van belang om meer locaties te hebben om het water op te vangen of zelf stukken land aan te wijzen die je kunt laten overstromen.

Dijkgraaf: "Op zoveel water als nu in Limburg is ons systeem ook niet berekend"

Dijkgraaf Kroon vindt dan ook dat 'voldoende ruimte voor het water' leidend moet zijn bij de ruimtelijke ordening van Fryslân. Wetterskip Fryslân en de provincie zijn bezig om hiervoor een zogeheten 'blauwe omgevingsvisie' te ontwikkelen.

Een projectontwikkelaar verdient aan stenen; water graven kost alleen maar geld.

Dijkgraaf Luzette Kroon

"Je ziet op een aantal plaatsen in Fryslân mooie nieuwe woonwijken met veel water, maar vanzelfsprekend is het nooit. Een projectontwikkelaar verdient aan stenen; water graven kost alleen maar geld."

Nog groter zijn de problemen in sommige oudere woonwijken in plaatsen als Leeuwarden of Drachten. De oplossing kan niet alleen van het waterschap komen, meent Kroon.

Boeren en burgers kunnen helpen

Ook boeren en burgers kunnen er veel aan bijdragen, bijvoorbeeld door sloten op diepte te houden, vijvers of waterberging aan te leggen of door een regenton in de tuin te zetten. "Alle kleine beetjes helpen. Een tuin zonder tegels vangt ook water op. In een straat met alleen betegelde tuinen kan de riolering het al snel niet meer aan."

Twee weken geleden stonden de straten in Oosterwolde nog blank Noordernieuws.nl

Het staat voor Kroon wel vast dat de extreme waterval en waterhoogtes in Limburg met de klimaatverandering te maken hebben. "Extreem weer dat voorspeld was voor het jaar 2050 doet zich nu al voor."

Dijkgraaf Luzette Kroon over de watersnood in Limburg

Kroon noemt de situatie in Limburg 'verschrikkelijk'. "Het is een grote watersnoodramp." Fryslân mag dan anders zijn dan Limburg en veel lager, maar problemen met hoog water komen ook hier voor en zullen opnieuw voorkomen, denkt de dijkgraaf.