De politie kreeg vorig jaar bijna 100.000 meldingen over huiselijk geweld binnen. Volgens Mariette Christophe, landelijk projectleider van de politie, is dat nog maar het topje van de ijsberg. "Slechts twintig procent van de mensen vindt de weg naar de politie of de hulpverlening. Dus er zit nog veel meer achter."

Huiselijk geweld Foto:European Parliament / Flickr creative commons by-nc-nd

In tachtig procent van de gevallen gaat het volgens Christophe om verborgen huiselijk geweld. In totaal zou het aantal incidenten dan rond de half miljoen liggen. Ongeveer één incident per minuut. Toch wordt er maar eens in de zes minuten een melding gedaan. Het geweld is meestal gericht op de partner of ex-partner.

De economische crisis zorgt ook voor crisis in huis. Doordat mensen schulden hebben of werkeloos raken, kan de spanning in het huishouden flink oplopen. Hoe groot de invloed van de economische crisis is op het aantal gevallen van huiselijk geweld, is niet bekend.

Meer meldingen over kinderen

Er komen steeds meer meldingen binnen over seksueel huiselijk geweld tegen kinderen. "Het is slecht natuurlijk dat het gebeurt, maar het is goed om te merken dat andere mensen vaker een melding doen van vermoedens van kindermisbruik", zegt Christophe. 3.675 kinderen kregen in 2012 te maken met huiselijk geweld.

Ook het aantal meldingen van mishandeling en uitbuiting van ouderen stijgt. 2,1 procent van de mensen boven de 66 jaar kreeg daarmee te maken. In 2008 was dat nog 1,7 procent.

Gewelddadige kinderen

De politie onderzocht 1.287 incidenten van huiselijk geweld. In 139 gevallen (10,8%) bleek het om geweld van kinderen tegen een of beide ouders te gaan. Het ging vooral om geweld, bedreiging en mishandelingen.

Door: Maarten

STER reclame