Als je dacht dat met het fraudegeval van Diederik Stapel alle hobbels uit de wetenschapswereld waren, heb je het mis. Uit onderzoek van journalist Frank van Kolfschooten blijkt dat in de afgelopen zeven jaar 35 fraudezaken hebben gespeeld.

In 2005 begon van Kolfschooten te onderzoeken wat er allemaal mis ging op de universiteiten, omdat toen een gedragscode voor wetenschappelijk onderzoek werd ingesteld. 35 fraudegevallen is volgens hem niet erg veel, maar zorgt wel voor een terugloop in het vertrouwen in het wetenschappelijk onderzoek.

Gevolgen

In Eindhoven krijgen promovendi al direct te maken met verscherpte regels door het onderzoek van Van Kolfschooten. Hadden ze voorheen maar één begeleider bij hun afstudeertraject, nu twee. In 26 andere gevallen leidden de ondervindingen van de journalist tot een berisping.

In zijn onderzoek maakte Van Kolfschooten onderscheid in drie vormen van fraude. Plagiaat, verzinnen van gegevens en weglaten van informatie die de onderzoeker niet uitkomt.

VU-fraude

In het boek van Van Kolfschooten dat vrijdag uitkomt trekt de schrijver het bestaan van dat klooster in het zuiden des lands in twijfel.

Door: Jurjen

STER reclame