De Europese Commissie heeft nieuwe internet-privacyregels aangekondigd. Daarmee moeten we meer controle krijgen over onze eigen gegevens. De huidige regels stammen uit 1995; die zijn achterhaald omdat internet toen nog nauwelijks bestond. In de nieuwe wetgeving staat onder meer:

- dat er een meldplicht voor datalekken komt - dat bedrijven boetes kunnen krijgen als ze niet goed omgaan met privacy - dat er een recht op portabiliteit van sociale netwerken bestaat (dus als je wil overstappen van Facebook naar Google+ dan moet dat kunnen met medeneming van al je gegevens) - dat er meer transparantie moet komen over privacy

Digitale gegevens kunnen dus niet zonder toestemming door anderen worden gezien en gebruikt. Ook krijgen Europese burgers het recht om persoonlijke informatie van het internet te laten verwijderen.

De nieuwe regels moeten nog wel door het Europees Parlement worden goedgekeurd.

Toestemming

Internetveiligheidsorganisatie Bits of Freedom is enthousiast over de nieuwe regels. "Dit raakt iedereen die iets met internet doet", zegt directeur Ot van Daalen. "Met de nieuwe regels moeten bedrijven toestemming vragen om gegevens van je te kunnen verzamelen." Ook met de regel dat je persoonlijke informatie van internet kan laten verwijderen is de organisatie blij: "Stel je plaatst een foto van jezelf in laveloze toestand op Facebook en je wilt daar later vanaf. Dan moet Facebook daar aan meewerken en moeten ze de andere netwerken informeren dat de eigenaar van die foto het weg wil hebben."

Hyves

Dit heeft gevolgen voor e-commerce in Europa en internetbedrijven. Maar wat, weten ze zelf ook nog niet. Sommige zien geen problemen, zoals Hyves. "In principe verandert er voor Hyves niets, want wij houden ons al aan de privacy-wetten en de meldingsplicht", zegt woorvoerder Rebecca Rijnders. "We informeren onze leden altijd bij elke wijziging. En bij Hyves betekent een verwijderd profiel ook echt verwijderd, dus we bewaren dan geen data."

Ook op het punt van dataportabiliteit voorzien ze geen problemen: "We zoeken we nog naar de juiste praktische invulling in de dialoog met zowel gebruikers als de overheid. Hyves is niet principieel tegen die zaken en we faciliteren het ook al waar gevraagd."

Facebook kon nog niets zeggen over de nieuwe regels. Bol.com geeft aan de nieuwe regels beslist te gaan lezen, maar zegt dat ze al een scherpe privacy policy hebben en dat ze nu ook al de gegegvens van klanten beschermen.

Door: Helen

STER reclame