NOS Op 3

Maartje (19) schreef een eigen preek over een lastige bijbeltekst, zodat anderen beter kunnen begrijpen waar geloven voor haar over gaat. En met die tekst heeft ze de aanmoedigingsprijs van de Nationale Preekwedstrijd gewonnen.

In die wedstrijd worden theologen en leken uitgedaagd om een preek te maken van een 'lastig verhaal'. Een bijbeltekst die niet aansluit bij de tijd van nu en daarom vaak in de kerkdienst wordt vermeden.

Maartje is de enige van haar vriendengroep die gelooft en naar de kerk gaat. Dat vindt ze jammer. "Er zijn veel vooroordelen over geloven. Vooral in de academische wereld", zegt de studente Nederlandse Taal en Cultuur. "Ik wil laten zien dat ik niet zomaar naar de kerk ga om naar de kerk te gaan. Ik heb er een visie op."

Met de prijs kreeg ze de kans om haar preek voor een publiek te vertellen, in een kleine kerk in Ressen, Gelderland:

Goed Verhaal - Een lastig verhaal preken

Maartjes preek gaat over Handelingen 5:1-11. "Als ik de bijbeltekst die ik behandel aan mijn vrienden zou laten lezen, dan zou dat ze onmiddellijk afschrikken", zegt Maartje. "De tekst gaat over een straffende god. Dat past niet bij het beeld dat christenen tegenwoordig willen laten zien; daarin is God juist liefdevol."

Met haar lezing van de tekst hoopt ze ook haar niet-christelijke vrienden te inspireren. "Ik ben zo ongeveer de enige jongere in mijn kerkgemeenschap die regelmatig naar de kerk gaat en de enige gelovige van mijn vriendengroep. Ze weten wel dat ik naar de kerk ga, maar meer weten ze ook niet van mijn geloof."

Dat steeds minder mensen weten waar haar geloof of de Bijbel over gaat, blijkt ook uit de cijfers. In 2018 was voor het eerst meer dan de helft van alle Nederlanders niet religieus.

Gemeenschap

Daarom bedacht Maartje een eigen lezing van de oude tekst: vertrouw op elkaar. "De hoofdpersonen houden geld achter de hand als zij een gift doen aan de gemeente. Ze vertrouwen niet volledig op hun gemeenschap, op God. En ze doen hun gift alleen maar vanwege prestige. Ik wil laten zien dat als je vertrouwt op een ander, een vangnet bent voor de mensen om je heen, de samenleving er beter van wordt en anderen er ook voor jou zijn. En dat geldt ook voor mensen die niet geloven."

Gemiddeld zijn mensen die regelmatig de kerk bezoeken, maatschappelijk het meest betrokken, blijkt uit cijfers van het CBS. Ze doen het meest vrijwilligerswerk of zetten zich in voor een vereniging.

Maartje: "Dus denk niet: wat heb ik er aan? Ga ik hier persoonlijk verlies door lijden? Maar heb onvoorwaardelijk lief. Dan bloeit er iets op waar je op kunt vertrouwen."

STER reclame