NOSop3

Van activist tot terrorist: extremisme in Nederland uitgelegd

"Waar we met name aandacht voor vragen in ons jaarverslag is de ontwikkeling van links- en rechts-extremisme", zei AIVD-baas Dick Schoof deze week. De inlichtingendienst maakt zich er zorgen over dat activisme over kan slaan in extremisme.

Maar wanneer wordt een activist een extremist? En wat willen deze extremistische groepen in Nederland? NOS op 3 legt het uit in deze video:

Voor dit verhaal baseert NOS op 3 zich op de definities die de AIVD hanteert voor extreemlinks en extreemrechts. Ook is onderzoek gebruikt van het Instituut WODC. Dat onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Justitie gemaakt. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met experts op dit gebied.