NOS Op 3

"Ik zat Het Mooiste Meisje van de Klas te kijken en moest aan je denken", mailde een docent aan vierdejaars geneeskundestudent Stephanie. Ze vertelt: "Ik krijg al vier jaar lang sporadisch mails van hem. Ik negeer ze, klik ze weg."

En we spreken Annabel, die er twee jaar coschappen op heeft zitten: "Tijdens mijn coschap chirurgie vroeg een arts in een volle overdrachtsruimte of alle co's hun cupmaat even op het bord wilden schrijven. We waren net een minuut binnen, hadden zelfs nog geen witte jas aan. Ik was vooral verbijsterd dat níemand in die ruimte er iets van zei."

Als je denkt dat je je eigen carrière verpest, zou jij seksuele intimidatie dan melden? Deze co's leggen uit wat er voor hen op het spel staat:

'Ben bang voor consequenties als ik dit vertel'

Deze twee studenten - die anoniem hun verhaal willen doen - zijn zeker niet de enigen als het gaat om seksuele intimidatie in het ziekenhuis. Uit een enquête van Medisch Contact blijkt dat een derde van de artsen en studenten weleens te maken had met seksuele intimidatie op de werkvloer.

Belangenbehartiger De Geneeskundestudent gaat vanaf aankomende week in gesprek met alle medische faculteiten. Ze willen ervoor zorgen dat nog vóór studenten beginnen aan een coschap, ze college hebben gehad over omgangsvormen. Daarin zou dan besproken moeten worden hoe je seksuele intimidatie herkent en hoe je daarop kunt reageren.

De Geneeskundestudent vindt ook dat het melden van seksuele intimidatie makkelijker moet worden. Dat betekent: duidelijker aangeven hoe je bij een vertrouwenspersoon terecht kunt.

Artsenfederatie KNMG komt dit najaar met een nieuwe gedragscode waarin staat dat seksuele intimidatie echt een no go is. Eerder stond dat alleen omschreven voor de arts-patiëntrelatie. Nu dus ook onderling.

Een protocol zal niets veranderen.

Annabel

"Laatst paste het KNMG die code ook al aan voor alcoholgebruik. Maar iedere weldenkende arts weet toch ook dat je niet met vijf bier achter de kiezen een eerstehulpdienst moet gaan doen?", zegt Annabel. "Iedereen weet ook dat seksuele intimidatie niet mag, een protocol zal daar niets aan veranderen."

Het is niet de eerste keer dat enquêtes onder medisch personeel uitwijzen hoe hardnekkig seksuele intimidatie in het ziekenhuis is. In 2006 en 2013 kwamen uit soortgelijke enquêtes dezelfde resultaten, ook wat betreft het aantal gevallen.

"Dat is ook niet zo wonderlijk, als je nadenkt waar die seksuele intimidatie vandaan komt", zegt Toine Lagro-Janssen, emeritus hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen. "Bijna altijd is er in zulke situaties sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Een coassistent is in het ziekenhuis afhankelijk van artsen en begeleiders, waardoor het heel moeilijk is om te melden."

Cupmaten

"Mijn begeleider was in dezelfde ruimte aanwezig toen die opmerking over cupmaten werd gemaakt", vertelt Annabel. "Zij zei er op dat moment niets van, dus ik dacht niet dat zij er wat aan ging doen. Voor de andere coassistent was het al helemaal lastig: de arts die de opmerking maakte, was haar begeleider."

Ook met een vertrouwenspersoon alleen kun je het probleem niet oplossen, zegt hoogleraar Lagro-Janssen: "Die doet goed werk en kan aangeven dat een bedrijfscultuur moet veranderen. Maar het is absoluut onvoldoende als je er echt iets aan wilt doen. Anders waren die cijfers wel veranderd."

Lagro-Janssen: "Je kunt dit alleen aanpakken door op iedere plek, dus op de uni, de faculteit, het ziekenhuis, overal, te laten doordringen dat er een zerotolerancebeleid is als het gaat om seksuele intimidatie." Ze hoopt dan dus ook dat er een landelijke commissie ingesteld wordt die dat in kaart moet gaan brengen.

STER reclame