NOS Op 3
Van Mustafa naar Aleyna

Aleyna Gelegen (25) uit Hengelo is een van de 3500 transgenderpatiënten van het VUmc in Amsterdam. Artsen zien het aantal nieuwe patiënten jaarlijks stijgen. In 2017 behandelden ze meer nieuwe transgender-patiënten dan ooit: 850.

Een mogelijke oorzaak voor die stijging is dat kennis over en aandacht voor deze groep is toegenomen, zegt Lisette Kuyper van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ze deed veel onderzoek naar lhbt'ers (lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders) en bracht in 2017 het onderzoek Transgender personen in Nederland uit.

Aleyna veranderde in 2017 haar geslacht van man naar vrouw op haar paspoort en begon met het nemen van vrouwelijke hormonen. Ze was niet langer Mustafa. Een enorme mijlpaal voor haar, maar haar familie was vanwege hun religieuze achtergrond niet zo blij met haar keuze. Ook bekenden in Hengelo reageerden niet allemaal positief. Aleyna kreeg te maken met discriminatie en werd online gepest.

Dat online pesten weerhoudt haar er niet van daar te laten zien wie ze is. Op YouTube en andere sociale media vertelt ze over haar leven.

Kuyper merkte tijdens haar onderzoek dat de opvattingen van mensen met een niet-westerse of religieuze achtergrond over het algemeen negatiever denken over transgenders. Kuyper stelt dan ook dat het voor deze groep moeilijker is om zich te kunnen ontwikkelen in hun genderidentiteit.

Sowieso worden transgender personen in Nederland sociaal nog lang niet altijd geaccepteerd, zegt Kuyper. Dat baseert ze op antwoorden op stellingen in haar rapport uit 2017. Een kwart van de ondervraagden vindt dat er iets mis is met mensen die zich anders voelen dan hun gekregen geslacht. Slechts 5 procent van de ondervraagden gaf aan de vriendschap te verbreken als ze erachter komen dat een vriend transgender is.

Als ik iemand had gehad tegen wie ik op kon kijken, had ik wel eerder stappen gezet.

Aleyna, transgender

Kuyper vindt het moeilijk om een vinger te leggen op het aantal transgender personen in Nederland: "Het begrip transgender is een parapluterm en gaat op voor iedereen die hun genderidentiteit of genderexpressie anders ervaart dan het geslacht dat zij bij hun geboorte hebben gekregen." Het SCP schat dat Nederland ongeveer 48.000 transgenders telt.

Als Kuyper dan toch een schatting moet maken, baseert ze zich op Amerikaans onderzoek. Daarin staat dat ongeveer een half procent van de bevolking onder de term 'transgender' valt. Een kleine, maar groeiende groep dus.

Aleyna miste in haar jeugd andere transgenders als rolmodel: "Als ik iemand had gehad tegen wie ik op kon kijken, had ik wel eerder stappen gezet."

STER reclame