NOSop3

Waarom mensen in Florida natte voeten zullen blijven houden

Aangepast
Climate Central via Google Earth
Geschreven door
Harro Brouwer en Nisrine Sahla

Kijk maar eens goed naar de animatie hierboven. Zo ziet Miami Beach eruit als het water daar 1,80 meter hoog staat. Nu al zijn er grote overstromingen langs de oostkust van Florida. En het zal in de toekomst alleen maar erger worden, zeggen deskundigen.

Waarom heeft Florida geen dijken zoals bij ons?

Voor ons Nederlanders is het misschien moeilijk te snappen. "Amerikanen geloven meer in privé-initiatief", zegt Hubert Savenije, waterexpert van de TU Delft. "De overheid kan beter achteraf noodhulp bieden. Dat zit gewoon in hun cultuur."

Zijn collega Nikki Brand is het daarmee eens. "De individuele vrijheid gaat daar boven het algemeen belang." Piet Dircke, waterdirecteur van adviesbureau Arcadis, is er inmiddels ook wel achter: "De Amerikaan die in de woestijn woont, wil helemaal niet meebetalen aan de wateroverlast in Florida."

Wij hebben er ook eeuwen over gedaan om onze geavanceerde dijkbewaking te organiseren en bouwen.

Nikki Brand, planoloog TU Delft

Een ander verschil met Nederland is dat Amerika vooral boven zeeniveau ligt. "Er is op dagelijkse basis dus helemaal geen dijkcultuur", vertelt Nanco Dolman, water-expert van Royal Haskoning DHV.

"Langzamerhand is er wel verandering, want er wordt ook nagedacht over de inrichting van het binnenland. Bijvoorbeeld over de maatregelen bij extreme regenval, zoals betere uitloopgebieden van rivieren."

Nikki Brand benadrukt dat we in Nederland ook eeuwen hebben gedaan om onze dijken zo hoog en stevig te krijgen zoals ze nu zijn. "De Amerikanen moeten nu in een keer gebieden op een hele grote schaal gaan beschermen. Geen geringe taak."

Miami is gebouwd op schelpjes.

Piet Dircke, waterdirecteur Arcadis

Die dijk van zes of zeven meter hoog gaat er dus niet komen. "Mensen zitten daar niet op te wachten", vertelt Bas Jonkman, hoogleraar Waterbouwkunde aan de TU Delft. Bovendien zouden dijken ook niet helpen, vanwege de bodem. "Die is van kalksteen."

Piet Dircke van Arcadis vult aan: "Miami is eigenlijk gebouwd op koraalrif. Dat heeft als voordeel dat de bodem niet inzakt. Maar als nadeel dat het zeewater zich door allemaal gangetjes in de poreuze onderlaag, het land inwerkt."

Heeft een dijk dan helemaal geen zin in Florida?

Philip Ward, expert water- en klimaatrisico's aan de Vrije Universiteit Amsterdam, denkt van wel. "In heel dichtbevolkte regio's is kustverdediging zeker nuttig. Uit veel onderzoeken blijkt dat investeren vooraf, door bijvoorbeeld dijken te bouwen of wegen op te hogen, zich later terugbetaalt."

Bas Jonkman legt uit dat je bij het bouwen van een dijk ook rekening moet houden met zware regenval. "Houston lag meer dan een week onder water dankzij de buien. Dit geldt ook voor Florida. Niet alleen de zee, ook regen kan voor overstromingen zorgen."

NOS op 3

Wat kost een goede kustverdediging eigenlijk?

Dat is lastig te berekenen. "Een kilometer dijk langs rivieren kost bijna 6 miljoen euro", zegt Philip Ward.

Maar bij de kustverdediging van een miljoenenstad, komt veel meer kijken, volgens Piet Dircke. Zoals het ophogen van wegen, het aanpassen van het rioolstelsel en het bouwen van kades en dijken. "Rondom New Orleans heeft dat 15 miljard dollar gekost, in New York gaat het tussen de 10 en 20 miljard kosten. Dus een wereldstad bescherm je tegen water voor zo'n 15 miljard euro."

En dan heb je het dus nog maar over een stad. De hele oostelijke en zuidelijk kustlijn van de Verenigde Staten is duizenden kilometers lang. Dircke: "Je zou een astronomisch bedrag neer moeten leggen om de hele Amerikaanse kust tegen het water te verdedigen."