Aangepast

Waarom moeten studenten betalen voor hun bestuursjaar?

Leon Rozing (22) doet een bestuursjaar bij studentenvereniging Sint Jansbrug in Delft. Dat levert hem wat op: een mooie ervaring en een goed cv, maar het kost hem ook nogal wat, collegegeld bijvoorbeeld. Terwijl hij geen colleges volgt.

De student technische natuurkunde is namelijk volle bak bezig met besturen en volgt dus geen colleges. En toch moet hij collegegeld betalen, want anders krijgt hij geen bestuursbeurs, geen OV en moet hij zijn studentenhuis uit. "Wel gek dat ik geld moet betalen terwijl ik geen colleges volg."

Studie- en studentenverenigingen hebben er jaren voor gelobbyd: een vrijstelling van collegegeld voor studenten die een bestuursjaar doen. Vorig jaar werd het in de wet opgenomen. Maar helaas voor Leon en vele anderen is die wet niet bindend. Instellingen mogen zelf bepalen of ze een vrijstelling geven of niet.

En dat gebeurt nauwelijks, zegt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) op basis van eigen onderzoek. 87 procent van de studenten die fulltime in een bestuur zit, moet alsnog collegegeld betalen, zeggen ze.

Waarom willen universiteiten en hbo's dan geen vrijstelling geven ?

"Omdat we al een zeer royale regeling hebben voor studentbestuurders", legt de woordvoerder van de TU Delft uit. Zij zeggen beurzen uit te delen die in totaal 4000 bestuursmaanden vergoeden voor studenten. TU Eindhoven voegt toe: "Wij willen dat besturen en studeren door een student tegelijk wordt gedaan." Daarom hebben zij ook de fulltime beurs laten vervallen en is er alleen nog een beschikbaar voor maximaal negen maanden.

Volgens Bart Pierik van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) hebben universiteiten verschillende redenen. "Sommige willen bijvoorbeeld dat er een combinatie gevonden wordt tussen studeren en besturen, zodat het studietempo intact blijft. "

"Andere willen het geld dat ze vrijhouden voor studentbestuurders liever beschikbaar maken voor topsporters of studenten die vertraging oplopen door ziekte. Zo maakt iedere universiteit een eigen afweging die bij zijn eigen profiel en bij de unieke situatie in hun stad past."

Een beurs alleen is niet genoeg.

Rhea van der Dong, ISO

"Heel teleurstellend", zegt Rhea van der Dong van het ISO. "Er zijn ook instellingen die wel beurzen uitdelen èn studenten vrijstellen van collegegeld. En terecht: een beurs is alleen is niet genoeg. Vaak zijn de studenten een groot deel al kwijt aan hun collegegeld. Voor colleges die ze dus niet volgen." Volgens van der Dong doen studentbestuurders eigenlijk een soort vrijwilligerswerk voor de universiteit.

"De universiteit pronkt altijd zo met dat de studenten zo sociaal en breed inzetbaar zijn". voegt Leon daar aan toe. "Maar bestuursjaren bij verengingen dragen daar ook aan bij."

Als het de universiteiten en hogescholen te doen is om geld, vindt Van der Dong dat een gekke reden. "Deze studenten doen zó veel voor de universiteiten: ze organiseren de introductieweek, helpen bij arbeidsmarktoriëntatie en organiseren dingen met alumni. Maar in plaats van dat ze beloond worden, worden ze gestraft en moeten ze betalen voor iets waar ze niet eens gebruik van maken."

Deel artikel: