NOSop3

NOSop3

Huftertest geneeskunde: goed idee of niet?

Aangepast
NOS

Geneeskundestudenten die tentamenvragen jatten of in de trein hard praten over de ziektes van hun patiënten: de Erasmus Universiteit wil ze niet meer hebben. 

Volgens de Rotterdamse universiteit vertonen niet-integere artsen vaak al slecht gedrag tijdens de studie. En dus willen ze de rotte appels weren aan de poort.

"We willen dat de universiteit een veilige omgeving is om te leren", vertelt hoogleraar medisch onderwijs Axel Themmen. "Daarnaast is er een relatie tussen misdragingen op de studie en later. De kans om in aanraking te komen met het medisch tuchtcollege is driemaal hoger voor studenten die zich tijdens de studie hebben misdragen", zegt hij in verwijzing naar een Amerikaanse studie.

Gepast/ongepast

Eén manier om de rotte appels te pakken is volgens Themmen een integriteitstest bij toelating. Daarin krijgen de studenten een aantal scenario's voorgelegd met vragen wat ze zouden doen. 

Een voorbeeld:

Na het oefenen van lichamelijk onderzoek op elkaar roddelt een medestudent over een wijnvlek van iemand anders.

Uit vier reacties wordt gemeten wat de student een gepaste of een ongepaste reactie vindt - op een schaal van 1 tot 6. Bijvoorbeeld niks doen, of klikken. 

Je kunt natuurlijk niet helemaal uitsluiten dat studenten sociaal wenselijke antwoorden geven. "Als een student al weet welk antwoord goed is, dan zijn we in elk geval al een stap verder, dan ben je niet helemaal onkundig", zegt Themmen. "Maar er zijn ook een aantal controlemechanismen in de test gebouwd. Die pikken die sociaal wenselijke antwoorden eruit, dat is te berekenen."

Volgens Themmen kan je met dit soort vragen meten hoe integer iemand is. Of zij zich hier vervolgens ook naar gedragen, is een tweede; dat wordt nog getest.

Je snijdt in je eigen vlees als je zo een geniaal arts de toegang weigert.

Patiëntenfederatie Nederland

Niet iedereen heeft er vertrouwen in. "Iedere hork die geen arts wordt, is mooi meegenomen voor patiënten, maar wij hebben onze twijfels bij deze methode", zegt de voorlichter van de Patiëntenfederatie Nederland. "Je moet je afvragen of een test bij iemand van 17 of 18 jaar wel maatgevend is voor zijn gedrag later. Wij vinden dat jongeren te vroeg voor het leven gebrandmerkt worden."

Daarnaast zijn ze bang dat hierdoor hufterige, maar briljante talenten geen arts kunnen worden. "Je snijdt in je eigen vlees als je op deze manier een geniaal arts de toegang weigert."

Als we twee geniale artsen hebben en eentje is sociaal en integer, hebben we liever die.

Axel Themmen

Themmen is het daar niet mee eens. "Het morele kompas van een 18-jarige is redelijk goed ontwikkeld. Ze mogen ook stemmen en alcohol kopen, we verwachten dat ze met die verantwoordelijkheden ook goed omgaan." De kans om geniale artsen mis te lopen is "niet nul", geeft hij wel toe. "Maar als we twee geniale artsen hebben en eentje is sociaal en integer, hebben we liever die."

Geneeskundestudenten die volgend jaar beginnen aan hun studie aan de Erasmus Universiteit, krijgen de vragen voor hun kiezen, waarna Themmen ze zal volgen. "Zo controleren we of ze bijvoorbeeld in conflict komen met de examencommissie." Pas als de test bewezen integriteit kan meten, gaat het Erasmus de test echt gebruiken om studenten te weren.