mkhmarketing/Flickr/CC 2.0/by

Meer doden dan levenden op Facebook in 2098

Als je komt te overlijden, blijft je Facebookprofiel bestaan. En daar heeft een Amerikaanse statisticus een berekeningetje op losgelaten: in 2098 zullen er meer profielen van dode dan van levende Facebookers zijn. Alleen al dit jaar overlijden waarschijnlijk 1,5 miljoen van de 1,6 miljard Facebookgebruikers.

De berekening is van Hachem Sadikki van de Universiteit van Massachusetts. Hij baseerde zich naast het beleid van Facebook, dat profielen van overledenen niet automatisch verwijdert, ook op de verwachte groeicijfers van het sociale medium. Die groeien namelijk minder: verwacht wordt dat het aantal nieuwe gebruikers in de toekomst afneemt.

Erfgenaam

Gezellige boel wordt dat, zo'n digitale begraafplaats. Je kan dus ook je account laten verwijderen bij je overlijden, en dat kan je nu al aangeven. En je kan nog meer: vorig jaar introduceerde Facebook de optie om een Facebookvriend als digitale 'erfgenaam' aan te wijzen; dat kan inmiddels ook in Nederland.

Zo kan je bepalen wie er na je dood zeggenschap heeft over je account. Die erfgenaam kan een speciale boodschap ter herdenking plaatsen, reageren op vriendschapsverzoeken en je profielfoto wijzigen. Dat doe je zo:

Deel artikel: