NOS Op 3
ANP

Een testje. Stel dat je nu meedoet aan de Lotto en zes getallen moet kiezen uit de kaart hieronder. Welke zouden dat zijn?

NOS

Zoals de meeste mensen koos je waarschijnlijk een of meerdere getallen met een persoonlijke betekenis. Zo is de kans dat je je geboortedag hebt gekozen zo'n 21 procent. Ook je huisnummer of postcode zou er zomaar tussen kunnen zitten.

Deze getallen voelen beter dan een door de computer gekozen getal, maar daarmee is de kans om de Lotto te winnen niet groter, zeggen onderzoekers van universiteiten in Nederland en Groot-Brittannië. Zij bekeken 2,5 jaar lang 5 miljoen cijfercombinaties die mensen invulden voor de Nederlandse Lotto. 

Geluksgetal

Als je 6 nummers uit 45 moet kiezen, zou de kans wiskundig gezien 13,3 procent zijn dat je een bepaald getal kiest. Maar dat geldt niet voor alle getallen. Vooral cijfers tot en met 31 hebben vaak een persoonlijke betekenis, waardoor we die vaker kiezen. 

"We kiezen getallen waar we een positief gevoel bij hebben, die we vaker in ons hoofd hebben of gewoon leuk vinden", zegt Van den Assem. Je bent echt niet de enige met 7, 8 of 11 als geluksgetal, zo laat de grafiek hieronder zien. 

NOS / Bron: Number preferences in lotteries

En dat terwijl je in de Lotto juist op zoek moet gaan naar getallen die anderen niet hebben. Want: je gewonnen miljoenen moet je uiteindelijk delen met degene die dezelfde nummers hebben. 

Op internet gaan daarom lijstjes rond met de getallen waarmee je de meeste kans zou hebben. Maar ook dit blijkt niet de manier. "Je bent echt niet de enige die de zogenaamd ideale getallen gevonden heeft. Juist die combinaties hebben we dan ook vaak teruggevonden in ons onderzoek", zegt Van den Assem.

1-2-3-4-5-6

De populairste combinatie uit de onderzochte loten is 1-2-3-4-5-6. Ook worden vaak patronen getrokken om getallen te selecteren, zoals diagonale of horizontale lijnen, of wordt er gebruik gemaakt van een wiskundige reeks. 

Getallen aan de rand van het formulier worden daarin vaak niet gebruikt, terwijl het middelste getal (23) juist een van de populairste is. "Het midden wordt vaak als veilig gezien in tegenstelling tot getallen aan de rand", zegt Van den Assem.

De onderzoekers ontdekten ook andere opvallende combinaties. Zo worden - misschien onbewust - de getallen uit het logo van Lotto (24-2-6-37-15-45) vaak gekozen. Ook tv-serie Lost blijkt een inspiratiebron. Veel spelers hopen met de cijfers 4-8-15-16-23-42 evenveel succes te hebben als Hurley, die in de serie daarmee de Amerikaanse loterij wint.

Maar wat is dan wel de beste strategie om te winnen? "Gewoon een willekeurige reeks getallen gebruiken", zegt Van den Assem. Volgens hem is de automatische nummerkiezer van Lotto daarvoor het beste.

"Mensen kunnen heel slecht willekeurige getallen kiezen", zegt Van den Assem. "We kiezen voor getallen die netjes verspreid van elkaar liggen. Lotto selecteert écht willekeurig. Zelf zou je bijvoorbeeld niet kiezen voor een reeks waarin drie getallen naast elkaar liggen (zoals 23, 24, 25) maar dat kan soms juist wel slim zijn." 

STER reclame