NOS Op 3
Pol Nabben

Als wielrenner zou hij inmiddels een veteraan zijn, voor een pensioenbestuurder is hij een jonkie. Pol Nabben is 32 en zat zes jaar geleden nog op de fiets. Hij was professioneel wielrenner. Nu is hij pensioenbestuurder bij het pensioenfonds van DSM. 

Van wielrenner naar pensioenfondsbestuurder, hoe zit dat?

"Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd. Toen ik klaar was, wilde ik niet direct gaan werken, maar eerst iets van de wereld zien. Toen ben ik voor een Spaanse ploeg gaan fietsen en later voor een Chinese en Mexicaanse. Na vijf jaar had ik mijn limiet wel bereikt, een grote ploeg zat er niet in. Toen ben ik bij DSM gaan werken."

Het mag niet zo zijn dat door een besluit de jongeren er enorm op vooruit gaan, terwijl de ouderen er op achteruit gaan of andersom.

Pol Nabben

Maar dan zit je nog niet direct in het bestuur van je pensioenfonds...

"Ik was eerst adviseur van het pensioenbestuur. Daardoor kon ik drie jaar kennis maken met de pensioenwereld. Daar wordt van alles over geroepen, lees de kranten maar." 

"Veel mensen laten dat langs zich heen gaan, maar het is een heel dynamische wereld. Toen ik een nieuwe baan kreeg binnen DSM, werd ik gevraagd voor het pensioenfondsbestuur. Dat doe ik nu één dag in de week of als het nodig is meer, naast mijn baan."

Is het belangrijk dat jongeren in meebeslissen over ons pensioengeld?

"Het belangrijkste is dat de belangen van alle groepen evenwichtig worden afgewogen. Het mag niet zo zijn dat door een besluit de jongeren er enorm op vooruit gaan, terwijl de ouderen er op achteruit gaan of andersom. Dan helpt het als er van alle groepen iemand aanwezig is. Mensen denken snel aan hun eigen achterban, dan helpt het natuurlijk als er ook jongeren in het bestuur zitten."

Kost het ons geld dat er zo weinig jongeren in pensioenfondsbesturen zitten?

"Dat denk ik niet. Pensioenfondsen staan er slecht voor, dat raakt ons allemaal. Het is ook het belang van ons allemaal om dat te verbeteren." 

"Gepensioneerden in het bestuur weten dat ze er niet alleen voor de gepensioneerden zitten, maar voor iedereen. Voor de uitstraling naar de achterban is het natuurlijk wel goed om jongeren in het bestuur te hebben. Je hebt natuurlijk wel een beetje de schijn tegen als er alleen ouderen zitten."

Je moet het wel echt leuk vinden.

Pol Nabben

Wat is er leuk aan een bestuur?

"Je moet echt besluiten nemen, een standpunt hebben. Wij beslissen over bijna 7 miljard belegd vermogen voor 30 duizend mensen. Het gaat over heel belangrijke dingen."

"Het is interessant en spannend om te bedenken: wat vind ik hier persoonlijk van? Hoe ga ik in het bestuur mijn punt maken? In het verleden gaf ik alleen advies aan het bestuur, nu moet ik echt de volgende stap maken."

Zou je het anderen aanraden, zitting nemen in een pensioenfondsbestuur?

"Je moet het wel echt leuk vinden. Ik ben geraakt door de werkzaamheden, maar het is veel werk. Voor iedere vergadering moeten we veel documenten doorlezen. En ik moet op de werkvloer vaak onze besluiten uitleggen. Je bent echt een soort ambassadeur van het fonds."

STER reclame