Ondanks subsidies maken weinig automobilsten overstap naar elektrische auto.

Waar vorig jaar de subsidiepot voor elektrische auto's in mei al leeg was, blijft het aantal aanvragen dit jaar sterk achter.