Rutte IV valt over asielmaatregelen

Het is het kabinet niet gelukt om tot overeenstemming te komen over maatregelen om de asielinstroom te beperken. Daarmee komt er een einde aan kabinet-Rutte IV.