Waterbeheer moet anders om verdroging tegen te gaan

Niet klimaatverandering, maar verkeerd waterbeleid is de grootste oorzaak van verdroging in Nederland. Dat zeggen deskundigen. "Het klimaat is natter geworden, maar desondanks wordt het steeds droger."