De Kamer spreekt weer over stikstof

In de Tweede Kamer is opnieuw een debat over stikstof. Het gaat niet over de stikstofdoelen, maar over het geld dat daarvoor nodig is. Het kabinet wil 24 miljard euro uittrekken voor het stikstoffonds. De Kamer is verdeeld.