Stopbonus voor piekbelasters

Het kabinet wil duizenden boeren die veel stikstof uitstoten een stopbonus aanbieden. Willen die hun bedrijf dan nog niet verkopen, dan krijgen ze te maken met strengere milieueisen die het bijna onmogelijk maken om het bedrijf voort te zetten.