Gedoe rondom integriteitsonderzoeken

Grensoverschrijdend gedrag is een thema op de werkvloer. Werkgevers worstelen in toenemende mate met hoe ze met beschuldigingen moeten omgaan. Een onafhankelijk onderzoek is vaak de gekozen weg, maar dat loopt niet vaak goed af.