Het risico van de onderzeese stroomkabels

De komende jaren wordt de Noordzee nog meer dan nu een energiecentrale. Er komen veel windmolenparken bij - en daarmee ook veel stroomkabels richting vasteland. Over die kabels zijn groeiende zorgen.