Passend onderwijs vaak moeilijk realiseerbaar

Nieuwsuur Binnenland

Zoveel mogelijk kinderen op een normale school in een normale klas. Met aangepast lesprogramma en extra zorg. Dat is het idee achter het passend onderwijs. Het werd 2,5 jaar geleden ingevoerd. Uit een rondgang van Nieuwsuur onder ruim twintig basisscholen blijkt dat dit voor veel scholen vaak moeilijk te realiseren is. De werkdruk voor leraren loopt teveel op en het gaat vaak ten koste van het lesgeven. In de studio van Nieuwsuur reageert Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene Onderwijs Bond.