Voltooid leven

Een oudere die klaar is met zijn leven moet hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. Dat staat in een wetsvoorstel van D66 dat Tweede-Kamerlid Pia Dijkstra in Nieuwsuur presenteert. Er moet daarbij wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De oudere moet minimaal vijfenzeventig jaar zijn en er moet sprake zijn van een duurzame, weloverwogen en intrinsieke doodswens. Een speciaal opgeleide 'levenseindebegeleider' zal de hulpvraag beoordelen en toetsen. Achteraf wordt de procedure door een regionale toetsingscommissie gecontroleerd. Het gaat nadrukkelijk niet om euthanasie, waarbij sprake is van ondraaglijk en onbehandelbaar lijden en artsen actief een rol spelen. In gevallen van 'voltooid leven' is sprake van 'lijden aan het leven'.