Tot nu toe wist de luchtvaart maatregelen te voorkomen. Maar sinds het klimaatakkoord van Parijs neemt de druk op de luchtvaart toe om maatregelen te nemen.