Volgens Vluchtelingenwerk en de gemeente Amsterdam is het helemaal zelf regelen van de inburgering, zoals sinds 2013 moet, te veel gevraagd voor deze kwetsbare groep. Nieuwsuur vroeg cijfers op bij de Dienst Uitvoering Onderwijs waaruit blijkt dat nog maar weinig mensen aan de plicht hebben voldaan.