Boeren innoveren: runderen op rantsoen en stikstofdamp opvangen

Veel boeren willen de veestapel niet inkrimpen maar met technische maatregelen de stikstofuitstoot terugdringen. Maar het is niet zeker dat die innovaties tot minder stikstof leiden. Het ministerie zou met een plan komen, maar dat ligt er nog niet.