Aangepast

CPB: alle partijen houden tekort

Vanochtend presenteerde Coen Teulings, directeur van het CPB, de doorberekening van de verkiezingsprogramma's van partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. Het programma van de Partij voor de Dieren is niet doorgerekend. Vanavond is Teulings te gast in de studio. Verder reportages uit Den Haag.

Klik hier voor een interactief overzicht van bezuinigingen en uitgaven per partij in 2017.

Het CPB heeft als uitgangspunt van de analyse de economische verkenning tot en met 2017 genomen, die het bureau in juni publiceerde. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving heeft eraan meegewerkt.

Begrotingstekort

Alle partijen verminderen het begrotingstekort in 2017, maar ze houden ook allemaal een tekort over. Dat is één van de conclusies van het Centraal Planbureau. Volgens het CPB zorgt de VVD voor de grootste daling van het begrotingstekort, de SGP voor de kleinste. De PvdA, PVV, SP, GroenLinks en DPK (de partij van ex-PVV'er Hero Brinkman) laten het begrotingstekort volgend jaar nog oplopen tot boven de 3 procent.

Koopkracht

De koopkracht ontwikkelt zich tot 2017 het gunstigst bij GroenLinks, PVV en SP, het minst bij het CDA. Mensen met een uitkering gaan er het meest op vooruit bij PvdA, SP en SGP. Bij bijna alle partijen neemt de werkloosheid toe, behalve bij de PVV. Bij die partij neemt de economische groei toe tot 0,7 procent in 2017, bij andere partijen is een daling te zien. Bij de PvdA is die het grootst.

PVV

De PVV benadrukt dat de partij goed scoort op de terreinen economische groei, werkgelegenheid en koopkracht. De kosten of de baten van het belangrijkste speerpunt van de partij van Geert Wilders, het uittreden van Nederland uit de Euro, is niet verwerkt in de CPB-cijfers. Dat zei CPB-directeur Teulings in de uitzending. Partijen bepalen zelf welke onderdelen van hun verkiezingsprogramma ze laten doorrekenen.

VVD

De VVD laat zien dat het goed is de overheidsfinanciën op orde te krijgen en tegelijk de lasten te verlichten en te investeren. Dat zegt de partij in een reactie op de doorrekening van het CPB. Lastenverlichting is goed voor de werkgelegenheid, benadrukken de liberalen. Volgens fractievoorzitter Blok is zijn partij 'banenkampioen.' De partij wil vooral investeren in veiligheid, onderwijs en infrastructuur. Daarom wil de VVD op korte termijn flink bezuinigen.

SP

In tegenstelling tot de VVD, heeft de SP minder haast met de bezuinigingen. De partij wil de komende tijd de economie juist stimuleren, om deze daarna te saneren. Dat zijn de woorden van Emile Roemer tijdens de bekendmaking op Politiek 24. De SP zou dan uitkomen op een tekort van 3,1 procent in 2013. Op lange termijn blijkt uit de cijfers dat de werkgelegenheid in de plannen van de SP zal dalen.

Tevreden

Overige partijen reageren tevreden op de doorberekening van het CPB. PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk zegt naar aanleiding van de doorrekening dat de partij een unieke positie heeft. "Wij brengen met ons programma de financiën op orde, houden de koopkracht op peil en zorgen ervoor dat de sociale voorzieningen er ook morgen nog zijn."

Het CDA constateert dat het op de lange termijn de staatsschuld het meest wegwerkt en banen te scheppen. D66 wijst vooral op de financiële degelijkheid en de groei. GroenLinks vindt dat de partij geweldig scoort bij het creëren van banen en noemt zich "veruit de groenste."

Vragen en/of opmerkingen? Mail de maker: Reijer.Zwaan@nieuwsuur.nl.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl