Nieuwsuur

Een frisse lesmethode, dat was De kern van de economie in 1962. Vijftig jaar later bestaat het boek na talloze herdrukken nog steeds. Nieuwsuur viert het jubileum met grondlegger Arnold Heertje, en woont een gastles bij op het Amsterdams Lyceum. Hoe actueel vinden leerlingen De kern?

De lesmethode was vooral in de jaren zeventig populair. Jarenlang had het boek een marktaandeel van meer dan zeventig procent. Tegenwoordig maken minder scholen er gebruik van. Toch verscheen er vorig jaar nog een nieuwe versie.

Keynes

In de vernieuwde methode is er minder aandacht voor klassieke economische theorieën van onder anderen John Maynard Keynes en John Stuart Mill. Met name over Keynes (in hoeverre moet de overheid ingrijpen in de markt) is discussie. De verminderde aandacht voor Keynes en macro-economische thema's komt vooral door het nieuwe economieprogramma. Daarin zijn ook de landelijke exameneisen veranderd.

Actualiteit

Economen Arnold Heertje en Arnoud Boot zijn het hier niet mee eens. Het gedachtegoed van Keynes moet terugkeren in het onderwijs, vinden zij. Door de kreditietcrisis is de leefwereld van jongeren veranderd. Het nieuwe examenprogramma biedt volgens Heertje en Boot geen ruimte om dit goed te begrijpen. In plaats van de nadruk op marktwerking, moet volgens hen de nadruk juist liggen op de rol van de staat in de economie.

Vragen en/of opmerkingen? Mail de makers: Marjolein.Schut@Nieuwsuur.nl en Jan.Eikelboom@Nieuwsuur.nl.

STER reclame