Nieuwsuur

Melkveehouder Alien Jalvingh noemt zichzelf liever geen boerin. "Boer is bijna een scheldwoord tegenwoordig. Dat is toch jammer."

Jalvingh vindt dat boeren onterecht de schuld krijgen van veel problemen. En daarin is ze zeker niet de enige. "We worden consequent als boosdoener aangeduid", zegt Yvonne Sloots, teler van suikerbieten, rabarber en aardappelen. "Den Haag moet afstappen van het natuurlijke wantrouwen tegen de agrarische sector."

Dat zij verantwoordelijk worden gehouden voor de stikstofproblemen, vinden ze onterecht. "In mijn ogen kloppen de cijfers niet, en veel collega's denken op die manier", zegt Sloots. Toch toont onderzoek aan dat, ondanks het terugdringen van de uitstoot in de afgelopen decennia, boerenbedrijven samen de grootste vervuilers zijn.

Jalvingh benadrukt dat juist Nederlandse boeren relatief duurzaam en efficiënt produceren. "Als onze productie elders gebeurt, zou de vervuiling veel hoger zijn." Maar ze erkent ook: "Misschien zijn er wel iets te veel boeren."

Sloots en Jalvingh zijn lid van plattelandsvrouwenorganisatie Vrouwen van Nu, de opvolger van Nederlandse Bond van Boerinnen. Het is de traditionele achterban van CDA en VVD. Maar de boerinnen zijn teleurgesteld in het landbouwbeleid van dit kabinet. "Zeker van boerendochter Carola Schouten hadden we anders verwacht. Ze is niet echt voor de landbouw opgekomen."

Naar wie gaat hun stem in maart, nu ze het vertrouwen in de politiek grotendeels hebben verloren?

In welke partij hebben boeren nog wél vertrouwen?

STER reclame