Nieuwsuur
Nieuwsuur

Noord-Italië, New York, Wuhan en Oost-Brabant: allemaal gebieden waar het coronavirus hard toesloeg, en die ook gekenmerkt worden door een relatief slechte luchtkwaliteit. Met de Q-koortsuitbraak vers in het geheugen, was dit voor vier fracties van de Provinciale Staten van Noord-Brabant reden om aan te dringen op verder onderzoek.

Het gaat om GroenLinks, D66, de SP en Partij voor de Dieren. GL-Statenlid Hagar Roijackers zegt veel vragen te krijgen van bewoners: "Hoe kan het nou toch dat wéér dit gebied zo veel zieken kent? Is er meer aan de hand, en meten we het eigenlijk wel genoeg?"

Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten liet vorige maand inderdaad een correlatie zien tussen luchtkwaliteit en de ernst van corona. Daar bleek dat in regio's met viezere lucht de kans op sterfte door covid-19 tot acht procent hoger was. Daarbij is gecorrigeerd voor bevolkingsdichtheid.

Dat luchtverontreiniging juist in het oosten van Brabant een probleem vormt, is volgens Roijackers niet gek. "Er is hier heel veel bij elkaar. We zijn met veel Brabanders, we hebben de meeste industrie van Nederland, het grootste aantal kilometers aan wegen, en hebben het meest veedichte gebied."

'Te vroeg voor conclusies'

Dick Heederik doet voor onderzoeksplatform IRAS en het RIVM al jaren onderzoek naar het effect van de veehouderij op de volksgezondheid in Brabant. "De luchtverontreiniging van de veehouderij heeft een apart effect op de luchtwegen", zegt hij. "Mensen hebben daardoor al luchtwegklachten of gevoelige luchtwegen, en dan komt zo'n virus er bovenop."

Toch vindt Heederik het nog te vroeg om op basis van wat we nu weten conclusies te trekken. "Het zijn simpele verklaringen, en onderzoek hiernaar is eigenlijk heel ingewikkeld omdat de ziekte zo dynamisch is."

Longarts Hans in 't Veen denkt daarentegen dat een relatie tussen luchtkwaliteit en corona erg waarschijnlijk is. "Het klinkt bijna als een complottheorie, maar de aanwijzingen zijn er."

"We zien dat corona ernstiger is bij mensen met overgewicht, mensen met hart- en vaatziekten, en rokers. Het eiwit dat het coronavirus in je lichaam binnenhaalt, komt bij deze mensen vaker voor. Luchtverontreiniging zorgt mogelijk voor een toename van dit eiwit."

Onderzoek

Om het verband tussen luchtkwaliteit en het verloop van Covid-19 beter in kaart te brengen gaat het IRAS verder onderzoek doen. Ook het RIVM zegt onderzoek te overwegen.

Het Brabantse bestuur heeft in ieder geval al aangegeven dat ze toekomstig onderzoek zal ondersteunen. Dat is goed nieuws, vindt Roijackers. "Brabanders verdienen het dat dit beter onderzocht gaat worden."

STER reclame