ANP

Stemt Nederland als eerste land tegen handelsverdrag met Canada?

  • Nynke de Zoeten

    politiek verslaggever

  • Nynke de Zoeten

    politiek verslaggever

Coalitiepartij ChristenUnie weet nog steeds niet of het voor het Europese handelsverdrag met Canada zal stemmen. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zegt dat zijn fractie zorgen heeft over de effecten ervan, bij voorbeeld voor Nederlandse boeren. Zijn partij wil - tot ergernis van de rest van de coalitie - aanvullende waarborgen van het kabinet.

Pas na het debat met minister Sigrid Kaag voor Handel volgende week, zal de ChristenUnie bepalen of het voor of tegen is.

Spookverhalen

Bijna alle oppositiepartijen zijn tegen het verdrag. Als het verdrag niet wordt aangenomen, zou Nederland daarmee het eerste land zijn. De andere coalitiepartijen, die wel voor het verdrag zijn, zijn niet blij met de opstelling van de ChristenUnie. "Als je zelfs al met Canada geen handelsverdrag kan sluiten, met wie dan wel?" zegt VVD-Kamerlid Arne Weverling.

"We kunnen ook niet meer aan het verdrag knibbelen. Het verdrag ligt nu voor. We zouden een flater slaan in de wereld als wij als Nederland dit verdrag niet zouden ratificeren", zegt Weverling.

Dat er met het verdrag makkelijker hormoonvlees en chloorkippen naar Nederland zouden komen, noemt D66-Kamerlid Achraf Bouali "spookverhalen". "Wat er wel is, is enorme groei van Nederlandse export. We exporteren veel meer dan we importeren. Dat is goed voor de werkgelegenheid en de economische groei", zegt hij.

Deze handelsverdragen betekenen het aanjagen van CO2-uitstoot.

Hans Geurts, Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Hoewel de partijen zeggen dat ze erop rekenen dat de ChristenUnie uiteindelijk vóór zal stemmen, is er langzamerhand irritatie bij de coalitie over de opstelling van de partij. Het debat is al een aantal keer uitgesteld en de partij heeft al veel aanvullende vragen gesteld. Waarom nog steeds die aarzelingen, vragen coalitiegenoten zich af.

Voordewind is er duidelijk over. "Het verdrag is 10 jaar geleden uitonderhandeld. Intussen hebben we klimaatmaatregelen moeten nemen. Dit kabinet is bezig met kringlooplandbouw, voedselveiligheid. Dat zijn dingen die heel belangrijk zijn voor onze partij en mensen in het land. Daar hebben wij over. Ik hoop dat het kabinet dat begrijpt."

De afgelopen weken hebben Nederlandse boeren weer een oproep gedaan aan politieke partijen om tegen te stemmen. Zij zijn bang voor oneerlijke concurrentie. Volgens hen wordt de Europese markt geopend voor Canadese producten die aan minder strenge eisen voor bijvoorbeeld dierenwelzijn en duurzaamheid hoeven te voldoen, dan de normen die in Europa gelden.

Boeren hebben twijfels over handelsverdrag met Canada

Hans Geurts van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt het streven naar meer vrijhandel ouderwets. "We zitten tegen allerlei grenzen aan, door klimaat, door stikstof. Deze handelsverdragen betekenen het aanjagen van CO2-uitstoot." Ook vinden veel tegenstanders dat de grote bedrijven met dit verdrag te veel macht krijgen.

Het handelsverdrag met Canada is deels al sinds eind 2017 in werking. Het moet bijdragen aan meer handel en meer economische groei. Niet alleen de markt voor producten, maar ook voor diensten wordt opengegooid. Ook kunnen Europese bedrijven veel makkelijker meedoen aan aanbestedingen van de Canadese overheid en omgekeerd.

Verder komt er een speciaal arbitragehof (ICS) waar bedrijven een schadeclaim kunnen indienen als ze vinden dat zij grote schade ondervinden door nieuwe wetgeving.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl